Kursus Dan Latihan

Semua staf adalah dikehendaki untuk memenuhi keperluan 7 hari berkursus setahun. Terdapat beberapa jabatan atau agensi yang menawarkan latihan dan kursus yang berkaitan bagi peningkatan kemahiran yang lebih berkualiti.

Jabatan atau agensi yang menawarkan latihan dan kursus :

1. INTAN ( Institut Tadbiran Awam Negara )

2. EPSA ( E-Pembelajaran Sektor Awam )

3.INSTUN ( Institut Tanah dan Ukur Negara )

Tarikh Kemaskini: 23/09/2019 15:39:22

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 4 kali.


Kembali ke Atas