Ketua Pegawai Maklumat (CIO)


MUHAMMAD AIZUDDIN BIN RUPAWON
PENOLONG PEGAWAI DAERAH M44

Emel : m.aizuddin@pahang[dot]gov[dot]my


Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Pejabat Daerah dan Tanah ialah Penolong Pegawai Daerah, Bahagian Pengurusan Daerah.

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut :

  1. Membantu Pegawai Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT
  2. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti mengikuti DKICT Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang serta pengurusan risiko dan pengauditan; dan
  4. Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah Dan Tanah Rompin.

Tarikh Kemaskini: 23/09/2019 15:39:21

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 209 kali.


Kembali ke Atas