Piagam Pelanggan

BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH
PELANGGAN LUARAN
1 Menguruskan urusan terimaan hasil am di Kaunter dalam tempoh 5 minit.
2 Menguruskan pengeluaran lesen liquor dalam tempoh satu hari selepas bayaran diterima.
3 Mengemukakan maklum balas kepada pengadu dalam tempoh 3 hari bekerja selepas aduan diterima.
4 Mengambil tindakan atas aduan yang diterima dalam dalam tempoh 14 hari bekerja.
5 Memastikan proses pembayaran baucar dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen
tuntutan lengkap.
PELANGGAN DALAMAN (KAKITANGAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH ROMPIN)
6 Mengemaskini portal rasmi jabatan dalam tempoh 3 hari waktu bekerja dari tarikh borang permohonan
yang lengkap diterima.
7 Menerima dan mengambil tindakan terhadap aduan ICT dalam tempoh 24 jam.
8 Melaksanakan penyelenggaraan tahunan peralatan ICT di jabatan mengikut jadual yang ditetapkan iaitu setahun sekali.
BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH
UNIT PENDAFTARAN
1 Mendaftar suratcara urusniaga tanah dalam tempoh masa 24 jam hari bekerja. (Pindah Milik Tanah , Gadaian, Pajakan)
2 Mendaftar suratcara bukan urusniaga dalam tempoh masa 1 bulan. (Kaveat, Pusaka, Perintah Mahkamah, Nota)
3 Mendaftar suratan Hakmilik Sementara Individu dalam tempoh masa 24 jam hari bekerja.
4 Mendaftar suratan Hakmilik Sementara yang mengandungi 1 hingga 50 hakmilik dalam tempoh masa 14 hari bekerja.
5 Mendaftar suratan Hakmilik Sementara yang mengandungi 51 hingga 100 hakmilik dalam tempoh masa 1 bulan.
6 Mendaftar suratan Hakmilik Sementara yang mengandungi 101 dan ke atas hakmilik dalam tempoh masa 2 bulan.
7 Mengeluarkan sijil carian rasmi dalam tempoh masa 10 minit.
8 Keputusan kebenaran pindah milik/gadaian/pajakan di bawah kelulusan Pentadbir Tanah dalam tempoh masa seperti berikut:
a.Keputusan kebenaran pindah milik melalui pemberian kasih sayang dan gadaian akan dikeluarkan dalam tempoh masa 1 hingga 2 hari bekerja.
b.Keputusan kebenaran pindah milik/gadaian/pajakan penjual dan pembeli akan dikeluarkan dalam tempoh masa 10 hari bekerja.
9 Keputusan kebenaran pindah milik/gadaian/pajakan di bawah kelulusan Pendaftar PTG akan dikeluarkan dalam tempoh masa 10 hari bekerja.
10 Memproses permohonan perintah jual dalam 12 bulan.
UNIT PELUPUSAN
1 Mendaftar permohonan pemberimilikan tanah dalam tempoh 15 minit mulai dari penerimaan borang yang lengkap
2 Mendaftar permohonan pemberimilikan tanah dalam tempoh 15 minit mulai dari penerimaan borang yang lengkap
3 Mengemukakan permohonan pemberimilikan tanah bagi keputusan Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh 5 tahun
4 Membuat keputusan bagi permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) di bawah kuasa Pentadbir Tanah dalam tempoh 3 tahun.
5 Mengemukakan permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) bagi keputusan Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh 3 tahun
6 Mengeluarkan borang 5A dalam tempoh 1 bulan daripada tarikh penerimaan fail dari Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pahang.
7 Mengeluarkan Borang 4A dalam tempoh 1 jam selepas penerimaan bayaran
UNIT PEMBANGUNAN TANAH
1 Permohonan Tukar Syarat Tanah daripada pertanian kepada pertanian untuk keputusan Pentadbir Tanah Daerah dalam tempoh 30 hari.
2 Permohonan Tukar Syarat Tanah daripada pertanian kepada pertanian untuk keputusan Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh 60 hari.
3 Permohonan Tukar Syarat Tanah daripada pertanian kepada bangunan ke Pejabat Tanah dan Galian untuk keputusan Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh 10 bulan.
4 Permohonan Pecah Sempadan Tanah untuk keputusan Pentadbir Tanah Daerah dalam tempoh 30 hari.
5 Permohonan Pecah Sempadan Tanah untuk keputusan Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh 60 hari.
6 Permohonan Pecah Bahagian Tanah untuk keputusan Pentadbir Tanah Daerah dalam tempoh 30 hari.
7 Permohonan Pecah Bahagian Tanah untuk keputusan Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh 60 hari.
8 Permohonan Penyatuan Tanah untuk keputusan Pentadbir Tanah Daerah dalam tempoh 30 hari.
9 Permohonan Penyatuan Tanah untuk keputusan Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh 60 hari.
10 Permohonan penyerahan balik tanah dan pemberimilikan semula 204D untuk keputusan PBN dalam tempoh 90 hari.
UNIT HASIL
1 Menghantar bil-bil cukai tanah kepada pemilik yang mempunyai alamat yang lengkap tidak lewat daripada akhir bulan Mac pada setiap tahun.
2 Membuat kutipan luar mengikut jadual yang telah ditetapkan sebelum 31 Mei setiap tahun.
3 Menerima bayaran cukai tanah dan lain-lain bayaran berkaitan dengan tanah di kaunter dalam masa 3 minit (jika tiada masalah).
4 Menyemak cukai tanah dalam dalam masa 20 minit.
UNIT KUATKUASA DAN TEKNIKAL
1 Menyelesaikan laporan tanah bagi aduan yang diterima dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum dihantar ke Unit Penguatkuasaan Negeri Pahang.
2 Menguruskan permohonan melihat dan membeli pelan dalam masa 15 minit.
3 Mengangkat permohonan LPS + Permit (4B) ke PTG dalam tempoh 3 bulan sekiranya tiada masalah berbangkit.
4 Mengangkat permohonan LPS + Permit (4C) untuk keputusan Pentadbir Tanah Rompin dalam tempoh 2 bulan sekiranya tiada masalah berbangkit.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH
UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT
1 Melaksanakan siasatan permohonan peserta e-Kasih dalam tempoh sebulan dari tarikh penerimaan borang.
2 Melaksanakan pelantikan Pengerusi MPKK dalam tempoh 5 minggu dari tarikh kekosongan hingga penyediaan surat bagi diangkat ke BKP, SUK Pahang untuk kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.
UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL
1 Memastikan gerak kerja projek dilaksanakan dalam tempoh 21 hari bekerja bermula daripada penerimaan surat kuasa atau waran selepas diarahkan oleh KPPD/PPD untuk proses lantikan kontraktor.
2 Memastikan urusan pelantikan kontraktor dilaksanakan dalam tempoh 90 hari bekerja selepas tarikh tutup tawaran kerja.
3 Memastikan spesifikasi dan rekabentuk projek disediakan dalam tempoh yang ditentukan mengikut jenis pelantikan kontraktor. Tempoh masa tersebut adalah:
a) Kaedah Pemberian terus - 21 hari bekerja
b) Kaedah secara Undian - 21 hari bekerja
c) Kaedah secara Sebutharga - 31 hari bekerja
4 Memastikan kerja pengawasan dan pemantauan projek dilaksanakan mengikut tempoh seperti berikut:
a) Projek bernilai bawah RM 20,000 - 4 minggu hingga 8 minggu
b) Projek bernilai bawah RM 500,000 - 4 minggu hingga 39 minggu
5 Menyediakan baucer bayaran peruntukan (perkhidmatan pembekal/kontrak) dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh tuntutan lengkap dan disahkan terima.

Tarikh Kemaskini: 25/10/2020 12:47:37

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 1142 kali.


Kembali ke Atas