Tender & Sebutharga > Arkib

005/2/P/7/22/SJ31 05/2/P/7/22/SJS1 005/2/P/7/22/SJ53

Notis Kerja Undi Bil.2/2022

TERBUKA KEPADA KONTRAKTOR BUMIPUTERA GRED G1 DAERAH ROMPIN

1.   Penyertaan  dipelawa  dan  terbuka  kepada  kontraktor  Bumiputera  G1  yang  belum mendapat  
kerja  di  Pejabat  Daerah  dan  Tanah  Rompin  bagi  Tahun  2022  yang berdaftar  dengan  Lembaga  
Pembangunan   lndustri  Pembinaan  Malaysia  (CIDB) yang memegang Sijil Perakuan Pendaftaran dan 
Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera (BPKU) yang masih sah dalam Gred G1 di 
dalam Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan.

2.   Penama-penama  yang bertauliah seperti  di dalam Lembaga  Pembangunan  lndustri Pembinaan  
Malaysia  {CIDB)  yang memegang  Sijil Perakuan Pendaftaran  dan Sijil Perolehan   Kerja   Kerajaan 
  dan   Sijil   Taraf   Bumiputera   (BPKU)   sahaja   yang dibenarkan untuk mengambil bahagian di 
dalam undian pada hari berkenaan.

3.   Pendaftaran  secara manual di Unit Pembangunan  Fizikal bahagian Pembangunan Daerah.  
Pendaftaran  semasa  kerja  pengundian   dilaksanakan  tidak  akan  diterima. Keperluan dokumen 
yang perlu dibawa bersama semasa pendaftaran rujuk di lampiran (A). Majlis kerja undi akan bermula 
pada  29.06.2022  (Rabu) jam 3.00 petang  secara sidang video melalui Facebook rasmi jabatan di 
http://www.facebook.com/pdtrompin.

4.   Pendaftaran bermula seperti  di jadual berikut :

Tarikh
24 Jun 2022, 27 - 28 Jun 2022

Masa
09:00 pagi - 05:00 petang

Catatan

Pendaftaran hanya dibuat pada masa yang ditetapkan sahaja

5.   Kerja Undi ini adalah terbuka kepada  semua kontraktor  yang mempunyai  kelayakan di atas  
kecuali  kontraktor  yang  mempunyai  beban  kerja  semasa  dan  juga  yang  telah memperolehi  
Kerja Sebut Harga dengan Pejabat Daerah Dan Tanah Rompin dalam tahun 2022 adalah tidak dibenarkan 
memasuki kerja undi ini.

6.   Sesi  kerja  undian  akan  dilaksanakan  secara  siaran  langsung  di  Laman  Facebook
Pejabat Daerah Dan Tanah Rompin.


No. Rujukan Tender/ Sebutharga 005/2/P/7/22/SJ31 05/2/P/7/22/SJS1 005/2/P/7/22/SJ53
Jenis Tender/ Sebutharga Sebut Harga
Tarikh Terbit 22/06/2022
Tarikh Tutup 24/06/2022
Nama Penender Berjaya ADIKSHARUL ENTERPRISE
Harga Penender Berjaya 80,000.00
Muat Turun Dokumen
Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 39 kali.


Kembali ke Atas